top of page
  • COPR

AVSLUTAT UPPDRAG INOM PROJEKTLEDNING

COPR har precis avslutat ett projektledaruppdrag hos ett av Sveriges största retailföretag. Vår konsult fick i uppdrag att reda ut de pågående parallella och landsspecifika utrullningsprojekten innan överlämning till förvaltningsorganisation, främst baserad offshore.


54 views0 comments
bottom of page