top of page
  • COPR

STRATEGIARBETE

IT-avdelningen på en stor svensk organisation ska under en period på två år genomgå ett omfattande strategiarbete med syfte att skapa och stärka viktiga förmågor för att bidra till att höja affärsvärdet på sina leveranser. COPR är stolta över att ha drivit och coachat framtagningen av strategin och implementationsplanen. COPR har även fått förtroendet att ha en nyckelroll i realiseringen av strategin och att stärka leveransförmågan.


37 views0 comments

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page