top of page
  • COPR

Våra kunder lyckas bättre, genom bra it

Vi är ett konsultbolag som hjälper kunder att arbeta enklare och effektivare genom att använda it på rätt sätt. Helt enkelt så ökar vi våra kunders förmåga att beställa, använda och styra sin it. När it används på rätt sätt så möjliggör det smidiga arbetssätt som i sin tur gör det enklare för organisationer att fokusera och leverera värde för sina kunder. Det låter enkelt men är bland det svåraste som finns. Därför finns vi. Vi arbetar helst med de mest komplicerade uppdragen i stora bolag, för där kan vi göra störst skillnad och skapa mest nytta. Där effekterna av vårt arbete når människor som du. För att det ens ska vara möjligt måste våra lösningar vara hållbara och fungera på riktigt. Hållbara lösningar bygger på våra konsulters yrkesskicklighet. Därför är vi mycket stolta över den samlade kompetensen inom COPR och våra konsulters förmåga att kombinera och balansera teoretiska modeller, ramverk och kunskap med praktiska erfarenheter.
En förutsättning är att kunna sätta fingret på det som gör ont och med ärlighet och respekt erbjuda lösningar som håller i längden.” berättar Felix


Vi är duktigare på detta än andra. Vi är väl pålästa om best practice men vi vet när man kan göra avsteg och när man bör göra avsteg. Vi gör inte så som det står i boken – vi gör det som är bäst för kunden.” fortsätter Tommy


Det är de ingredienser som behövs för att skapa hållbara och realistiska lösningar utifrån kundens unika behov och situation. Det är också därför våra kunder lyckas bättre.

57 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page