top of page
  • COPR

E-COMMERCE

Online-shopping växer snabbt i Sverige och företagen satsar!

I ett av våra pågående uppdrag är vi med på resan som brygga mellan business och IT för att realisera nya idéer. Funktionalitet och stabilitet på plattformarna är av största vikt, samtidigt som vi arbetar för att nå ut via olika marknadsföringskanaler och att alltid ligga i framkant.


51 views0 comments

コメント


コメント機能がオフになっています。
bottom of page