top of page
  • COPR

Skala agilt i praktiken: PMO och portföljhantering

Updated: Oct 22, 2019

Att jobba agilt är inte alltid enkelt, och att göra det i stor skala är ännu svårare. I denna artikel kommer vi att tipsa om 3 konkreta sätt som gör att portföljhantering och PMO blir agilt.


1. Hitta era Epics

Epics är ett begrepp för en värdebaserad leverans inom ramverk såsom SAFe. De ligger på en mer övergripande nivå än Epics inom t.ex. SCRUM och kan mest liknas vid en samling av lösningar som hör ihop inom en värdeström (liknar projekt inom Vattenfallmodellen). Inom SAFe finns en pragmatisk modell för hur man kan ta fram sina Epics. Vi på COPR har haft framgång med Business model canvas för att definiera värdebaserade Epics.


2. Jobba med Epics

När man har sina Epics definierade är nästa steg att skapa övergripande business case till varje Epic. Man lägger dessa i en portfölj (kallas lean portfölj inom SAFe), för att kunna se och följa upp sina Epics utifrån det värde de skapar.


3. Värdedriven PMO-kultur

Det är lätt att känna att man tappar kontrollen i den agila världen. Styrkan med Epics är att det går mycket snabbare att fånga utmaningar och problematiska initiativ som inte ger det värde som det var tänkt. Då blir PMO en "värde-väktare" som löpande för en dialog med ägare av initiativen. Det blir mer en dialog än traditionell rapportering, och det är i dialogen de riktiga insikterna fångas.Behöver ni hjälp med att införa ett eller alla av de här tre stegen, kontakta oss på COPR så hjälper vi er.

251 views0 comments

Recent Posts

See All

Opmerkingen


bottom of page